یه وقتایی تو زندگی هست:

که دلت میخواد فقط و فقط به حرف دلت  گوش بدی

از من به شما نصیحت 

اصلا گوش ندین

 آخه دل به آدم دروغ میگه ینی الان یه چیز می خواد فردا یه چیز دیگه

اخ اخ اخ  امروز از اون روزاست که دلم میخواد به حرف دلم گوش بدم!!!